احتمال رشد نمودار سررسید تیر۰۰ تا نزدیکی محدوده ی حمایتی

نمودار قرارداد زعفران سررسید تیر ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از شکست محدوده ی حمایتی ۱۳۰۵۰تومانی افت قیمت تا نزدیکی محدوده ی حمایتی ۱۲۸۷۰ تومانی را به دنبال داشته. در صورت واکنش مثبت نمودار به حمایت ۱۲۸۷۰ تومانی انتظار می رود، برای بار دیگر افزایش قیمت را به هدف سقف کانال به دنبال داشته باشیم. شکست […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.