گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

تلاش نمودار سررسید تیر۰۰ برای تثبیت بالاتر از محدوده مقاومت استاتیک
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال تثبیت نمودار سررسید خرداد۰۰ بالاتر از محدوده ی سقف
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری طلای جهانی با مقاومت محدوده میانی کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
تراکم نمودار سررسید تیر۰۰ بالاتر از حمایت تبدیلی
  • منبع: کارگزاری آبان
هدف ۱۴۷۰۰۰ تومانی در نمودار سررسید خرداد۰۰
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نمودار سررسید فروردین۰۰ تا محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال نوسان مثبت در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید تیر۰۰ به محدوده ۱۲۸۷۰ تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان