گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

کدال روز سه شنبه-۱۴۰۰/۰۷/۲۷
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت نمودار صندوق طلا به سمت محدوده ی حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده ی مقاومت مهم پیش روی نمودار طلای جهانی در تایم فریم روزانه
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار نفت برنت مستعد تشکیل واگرایی و الگوی کلاسیک صعودی
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده ی حمایتی مهم نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
اهداف پیش روی نمودارطلای جهانی در تایم فریم روزانه بعد از واکنش به حمایت ۱۷۵۵
  • منبع: کارگزاری آبان
پولبک نمودار صندوق طلا سررسید آذر ۰۰ در تایم فریم  ۱۵دقیقه ای به کف کانال شکسته شده
  • منبع: کارگزاری آبان