گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

رشد ۲۷۰ درصدی سود وپاسار در گزارش ۶ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
سودآوری چشم گیر شش ماهه آریا
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری قرن
  • منبع: کارگزاری آبان
سودآوری مناسب کگل در فصل زمستان
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود شاخص های عملیاتی وبملت در سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به وضعیت شاراک در سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار بهبود حاشیه سود جم در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
زاگرس درانتظار رشد نرخ متانول در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان