گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

سیمان نهاوند محرک سودآوری سهگمت در سال جاری
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبات حاشیه سود و رشد سودآوری شپاکسا در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
سهرمز و افزایش حجم صادرات در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
پیش بینی رشد ۳۵ درصدی سود خالص فولاد در زمستان
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۲۷۰ درصدی سود وپاسار در گزارش ۶ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
سودآوری چشم گیر شش ماهه آریا
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری قرن
  • منبع: کارگزاری آبان
سودآوری مناسب کگل در فصل زمستان
  • منبع: کارگزاری آبان