درباره ما

 

دیدگاه آبان، سامانه تحلیلی شرکت کارگزاری آبان می‌باشد که جهت ارائه تحلیل‌های بی‌طرفانه و حرفه‌ای راه‌اندازی گردیده است. این سامانه توسط واحد مشاوره سرمایه‌گذاری آبان تحت مجوز رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت می‌گردد. هدف ما ایجاد شفافیت، رفع ابهامات، شناسایی فرصت‌ها در بازار و معرفی آنها می‌باشد.