بیانیه رفع مسئولیت

 

محتوی این سامانه حاوی اطلاعات و اخبار از منابع مختلف و نظرات کارشناسان شرکت کارگزاری آبان می باشد و کارگزاری آبان هیچگونه مسئولیتی در برابر صحت اطلاعات موجود در این سامانه به عهده نمی گیرد. همچنین نظرات کارشناسان این شرکت به معنی توصیه جهت خرید، فروش و نگهداری سهام شرکت ها، سایر ابزار مالی و یا کالاها نمی باشد و شرکت کارگزاری آبان هیچگونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از هر گونه معاملاتی با اتکا بر مطالب ارائه شده در این سامانه به عهده نخواهد گرفت.