برچسب : گروه پالایشگاهی
گروه سیمانی برمدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسانات منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه معاملات فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم فروغ
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
مثبت شدن بازار همراه تعادلی شکننده
  • منبع: کارگزاری آبان
گذر شاخص از ارتفاع ۱۰۰ هزار واحدی
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادلی شکننده در اکثر گروه ها
  • منبع: کارگزاری آبان