برچسب : گروه خودرویی
رئیس انجمن قطعه‌سازان : قیمت خودرو در ماه‌های آتی افزایش می‌یابد
  • منبع: کارگزاری آبان
شروع مثبت اما پایانی متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
دادوستدهای کم فروغ و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه جو فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روشن شدن موتور گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
اقبال بالای نماد پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم فروغ
  • منبع: کارگزاری آبان