برچسب : گروه حمل و نقل
بازاری سراسر منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروشندگان در گروه های دلار محور
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
سبزپوشی شرکت های دلار محور
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه بازار مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رکورد زنی شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
شروعی منفی اما پایانی مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان