برچسب : گروه بانکی
ادامه کم فروغی دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار فرسایشی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم رمق
  • منبع: کارگزاری آبان
ریزش قیمت در بازگشایی های امروز
  • منبع: کارگزاری آبان
رنج های پرحجم و مثبت در نماد خودرو
  • منبع: کارگزاری آبان
بانک دی در گرداب مشکلات
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش حجم معاملات
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود حجم و دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان