برچسب : کگل
کدال دوشنبه – ۹۸/۰۳/۲۰
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش سودآوری کگل در سال ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش عالی کگل در فروردین
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد بهمن ماه کگل
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال پنجشنبه – ۹۷/۱۰/۲۷
  • منبع: کارگزاری آبان
کگل و افزایش فروش گندله صادراتی در مهر
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال دوشنبه – ۹۷/۰۷/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی کگل در خصوص اثرات افزایش قیمت محصولات فولادی
  • منبع: کارگزاری آبان