برچسب : پلیمر
رشد سودآوری در پتروشیمی مارون
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود عملکرد شاراک ناشی از افزایش نرخ نفت و ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد دسته جمعی قیمت ها در رینگ پتروشیمی
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
  • منبع: کارگزاری آبان