برچسب : پتروشیمی
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد دسته جمعی قیمت ها در رینگ پتروشیمی
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – یکشنبه – ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
  • منبع: کارگزاری آبان
ظرفیت صنعت پتروشیمی در سال ۹۷ به ۶۳میلیون تن افزایش می یابد
  • منبع: خبرگزاری ایرنا
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
  • منبع: کارگزاری آبان