برچسب : پتروشیمی
عملکرد تولید و صادرات صنعت پتروشیمی اعلام شد
  • منبع: ارانیکو
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
  • منبع: کارگزاری آبان
قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها تعیین شد
  • منبع: خبرگزاری تسنیم
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – یکشنبه – ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
  • منبع: کارگزاری آبان