برچسب : نوری
کاهش ۲ درصدی فروش بهمن ماه نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش محصولات نوری از تولید پیشی گرفت
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۲۰ درصدی فروش دیماه نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۴ درصدی سود ۹ ماهه نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
تدوام روند افزایشی در فروش نوری در آذرماه
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشيمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
تولید ۲ محصول جدید در پتروشیمی نوری
  • منبع: کارگزاری آبان