برچسب : نطرین
کدال دوشنبه – ۹۷/۰۷/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۴۹۱ تومانی نماد نطرین
  • منبع: کارگزاری آبان
عطرین نخ قم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)
  • منبع: کارگزاری آبان
عرضه اولیه ۱۵ درصد “نطرین” به فردا موکول شد
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی نطرین در خصوص تعهد سهامدار عمده
  • منبع: کارگزاری آبان
عطرین نخ قم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)
  • منبع: کارگزاری آبان