برچسب : متانول
تحریم‌ها اثری بر بازار متانول ایران ندارد
  • منبع: ارانیکو
رشد فروش زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش شفن
  • منبع: کارگزاری آبان
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبات قیمت در بازار متانول چین
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش مجمع عادی سالیانه گسترش نفت و گاز پارسيان
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد ضعیف شخارک
  • منبع: کارگزاری آبان