برچسب : فاسمین
کدال دوشنبه – ۹۷/۰۷/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش نرخ فروش شمش روی فاسمین برای شهریور
  • منبع: کارگزاری آبان
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۷/۰۲/۲۶
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۴۱ درصدی سودآوری فاسمین در سال۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
حال و آینده “فاسمین” و اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بودجه ۹۷ تشریح شد
  • منبع: بورس پرس