برچسب : فاسمین
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۷/۰۲/۲۶
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۴۱ درصدی سودآوری فاسمین در سال۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
کالسیمین
  • منبع: کارگزاری آبان
حال و آینده “فاسمین” و اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بودجه ۹۷ تشریح شد
  • منبع: بورس پرس
شفاف سازی فاسمین در خصوص تعدیل سود سال مالی ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
پوشش ۱۲۳ درصدی فروش فاسمین
  • منبع: کارگزاری آبان