برچسب : عطرین نخ قم
کشف قیمت ۴۹۱ تومانی نماد نطرین
  • منبع: کارگزاری آبان
عطرین نخ قم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)
  • منبع: کارگزاری آبان
عرضه اولیه ۱۵ درصد “نطرین” به فردا موکول شد
  • منبع: کارگزاری آبان
عطرین نخ قم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)
  • منبع: کارگزاری آبان