برچسب : عرضه اولیه
کشف قیمت ۱۹۵ تومانی نماد زدشت
  • منبع: کارگزاری آبان
جزییات عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام یک شرکت در فرابورس
  • منبع: خبرگزاری ایبنا
“لوتوس” ۵۰۰ میلیارد تومانی درج نماد و آماده عرضه اولیه شد
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۳۱۵ تومانی نماد زکشت
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت كشاورزی مكانيزه اصفهان كشت(زکشت)
  • منبع: کارگزاری آبان
“زکشت” برای عرضه اولیه معرفی شد
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۳۶۵ تومانی نماد مادیرا
  • منبع: کارگزاری آبان