برچسب : عرضه اولیه
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری آوا نوین(وآوا)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲۳۰۰ تومانی نماد دتوزیع
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۶۲۵ تومانی نماد کویر
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت فولاد سپید فراب کویر(کویر)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توزیع داروپخش(دتوزیع)
  • منبع: کارگزاری آبان
بزرگترین شرکت پخش دارویی آماده عرضه اولیه ۱۰درصدی اطلاعات تکمیلی داد
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۱۹۹ تومانی نماد بجهرم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)
  • منبع: کارگزاری آبان