برچسب : عرضه اولیه
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش(تاپکیش)
  • منبع: کارگزاری آبان
برنامه عرضه اولیه سهام زیرمجموعه “کچاد”
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۴۹۱ تومانی نماد نطرین
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت عطرین نخ قم(نطرین۱)
  • منبع: کارگزاری آبان
شرط عرضه اولیه سهام شرکت های اینترنتی
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۲۳۶۹ ریالی نماد زقیام
  • منبع: کارگزاری آبان
برنامه‌ سازمان بورس برای عرضه‌ اولیه شرکت‌ها
  • منبع: سنا
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت کشت و دام قیام اصفهان (زقیام)
  • منبع: کارگزاری آبان