برچسب : عرضه اولیه
کشف قیمت ۸۴۰۰ تومانی نماد فسازان
  • منبع: کارگزاری آبان
عرضه اولیه سهام ۳ زیرمجموعه ،افزایش سرمایه ۱۶۷درصدی و بازدهی ۵۰۵درصدی
  • منبع: بورس پرس
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت غلتک سازان سپاهان (فسازان)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۱۸۵۰ تومانی نماد هجرت
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۳۱۲۵ تومانی نماد نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی نوری (نوری)
  • منبع: کارگزاری آبان