برچسب : عرضه اولیه
کشف قیمت ۴۲۰ تومانی نماد زشریف
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول)
  • منبع: کارگزاری آبان
۲۰ درصد سهام زیرمجموعه بانک بورسی عرضه اولیه می شود
  • منبع: بورس پرس
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)
  • منبع: کارگزاری آبان
علت تاخیر در نخستین عرضه اولیه سال و مربوط به دو میلیارد سهم “تاصیکو”
  • منبع: بورس پرس
برنامه های امسال بورس تهران/ پذیرش ۱۵شرکت و عرضه اولیه ۸سهم
  • منبع: بورس پرس
زمان نخستین عرضه اولیه و قیمت سهم مشخص شد
  • منبع: بورس پرس
زمان احتمالی اولین عرضه اولیه سال جدید در فرابورس
  • منبع: بورس پرس