برچسب : عرضه اولیه
کشف قیمت ۶۸۰ تومانی نماد کگهر
  • منبع: کارگزاری آبان
شاید عرضه اولیه شنبه لغو شود
  • منبع: بورس پرس
عرضه اولیه حداقل ۱۰ شرکت تا پایان سال
  • منبع: بورس پرس
کشف قیمت ۸۵۰ تومانی نماد شبصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی قائد بصیر(شبصیر۱)
  • منبع: کارگزاری آبان
شرکت پتروشیمی آماده عرضه اولیه امروز معرفی می شود
  • منبع: بورس پرس