برچسب : شغدیر
پتروشيمی غدير
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش خیره کننده سودآوری شغدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش شغدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی غدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
شغدیر و چشم اندازی مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال دوشنبه – ۹۷/۰۷/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی شغدیر مبنی بر مشکل در تولید
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد مطلوب شغدیر
  • منبع: کارگزاری آبان