برچسب : شغدیر
پتروشیمی غدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
شغدیر و چشم اندازی مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال دوشنبه – ۹۷/۰۷/۳۰
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی شغدیر مبنی بر مشکل در تولید
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد مطلوب شغدیر
  • منبع: کارگزاری آبان
شغدیر و افزایش نرخ پی وی سی
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد مناسب شغدیر در سه ماهه نخست سال
  • منبع: کارگزاری آبان