برچسب : شبصیر
کشف قیمت ۸۵۰ تومانی نماد شبصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی قائد بصیر(شبصیر۱)
  • منبع: کارگزاری آبان