برچسب : حفاری
حفاری شمال
  • منبع: کارگزاری آبان
حفاری شمال
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال چهارشنبه – ۹۸/۰۴/۰۵
  • منبع: کارگزاری آبان
حفاری شمال
  • منبع: کارگزاری آبان
۹ قرارداد نفتی با شرکت‎های ایرانی امضا شد
  • منبع: خبرگزاری تسنیم
کدال دوشنبه – ۹۷/۱۱/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش سودآوری حفاری
  • منبع: کارگزاری آبان
حفاری شمال
  • منبع: کارگزاری آبان