برچسب : تحلیل اطلاعیه
بولتن روزانه اوراق – سه شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۰ درصدی سود پاییز شکبیر
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – دوشنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – یکشنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش سود ۸۲ درصدی ۹ ماهه شبصیر
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۱ درصدی سود ۹ ماهه جم
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن روزانه اوراق – سه شنبه – ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان