برچسب : بسته حمایتی
بسته حمایتی ۳۴ هزار میلیارد تومانی دولت از صنایع در راه است
  • منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از بسته حمایتی دولت
  • منبع: کارگزاری آبان
بسته حمایتی صنایع قطعه و خودروسازی در راه است
  • منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات بسته حمایتی دولت از شیرخام
  • منبع: خبرگزاری فارس