گزارش معارفه گروه کارخانجات صنعتی تبرک

• شرکت برای سال ۱۳۹۶ پیش بینی فروش ۳۴۵٫۶ میلیارد تومانی را دارد که نسبت به دوره ی ۱۲ ماهه محقق شده سال ۱۳۹۵ رشدی ۷۸٫۱% را نشان می دهد و در دوره ی ۱۰ ماهه ۷۰% از این مبلغ پوشش داده شده است. شرکت برای سال ۹۶ به ازای هر سهم ۲۰۲ ریال سود پیش بینی کرده است و در دوره ی شش ماهه ۴۷% از آن محقق شده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.