گزارش مجمع عادی سالیانه صنعتی بهشهر

مدیران شرکت در روز دوشنبه با وزرات جهاد جلسه داشتند و در این جلسه اعلام شده که روغن احتمالاً با ارز ۴۲۰۰ باقی می ماند چرا که با توجه به فرایند توزیع روغن، قاچاق کمتری در خصوص این محصول صورت می گیرد و فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ سه محصول گوشت، شکر و برنج در برنامه می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.