کشف قیمت ۳۵۰ تومانی نماد زپارس

سهام شرکت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس به صورت ثبت سفارش در بازار  معاملات بورس تهران عرضه اولیه شد و در قیمت  ۳,۵۰۰ ریال کشف قیمت گردید. طبق اطلاعیه قبلی قرار بود به هر کد حداکثر ۳۰۰ سهم تخصیص داده شود، اما بدلیل تعداد زیاد تقاضا به هر کد ۱۵۴ سهم داده شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.