پرداخت تسهیلات برای خرید خانه‌های با قدمت ۲۵ سال

خانه‌هایی که از زمان دریافت مجوز پروانه ساختمانی تا زمان خرید اوراق تسهیلات قدمت ۲۵ سال دارد می‌تواند تسهیلات اوراق دریافت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.