پتروشیمی نوری در بهار امسال در بورس عرضه می شود.

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: اینکه شنیده میشود موضوع عرضه پتروشیمی نوری به تعویق افتاده کاملا اشتباه است واین شرکت در بهار عرضه خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.