واکنش وزارت خارجه آمریکا به حمله راکتی به منطقه سبز بغداد

واکنش وزارت خارجه آمریکا به حمله راکتی به منطقه سبز بغداد: هرگونه حمله ای نظیر این حمله، توسط نیروهای نیابتی یا عناصر ایران رخ دهد، ایران را مقصر خواهیم دانست / در آن صورت، مطابق با آن به ایران واکنش نشان خواهیم داد.
در این بیانیه همچنین آمده است: اگر چه کسی در حمله راکتی آسیب ندید اما آمریکا این حادثه را جدی تلقی می‌کند و همانطور که طی در دو هفته گذشته تاکید کرده ایم، آمریکا تهدیدات و حمله به پرسنل و اماکن خود را تحمل نخواهد کرد و به طور قاطع به آنها پاسخ خواهد داد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.