مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پردیس

در سال ۲۰۱۷ میزان مصرف اوره در جهان ۱۹۵ میلیون تن و تولید اوره در جهان ۲۱۵ میلیون تن بوده است، در سال ۲۰۲۲ مصرف اوره در جهان ۲۱۲ میلیون تن و تولید اوره نیز ۲۲۶ میلیون تن خواهد بود.آمریکا، هند و برزیل از بزرگ ترین واردکنندگان اوره ی جهان می باشند. در پایان مجمع به ازای هر سهم ۱۷۰ تومان سود خالص تقسیم شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.