مجلس لایحه الحاق ایران به پالرمو را اصلاح کرد

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی جهت تامین نظر شورای نگهبان، مورد اصلاح مجلس قرار گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.