قیمت روغن خوراکی ۱۸ درصد افزایش یافته است

محمود حجتی وزیر جهاد کشواری با رد برخی اظهارات مبنی بر افزایش دو برابری قیمت روغن خوراکی، گفت: آنطور که گفته می شود قیمت روغن خوراکی دوبرابر نشده است زیرا بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۱۸ درصد افزایش قیمت داشته که با توجه به افزایش نرخ ارزی که نسبت به سال گذشته داشتیم طبیعی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.