فولاد اولین صنعت در استفاده از اینستکس خواهد بود

مدیرعامل فولاد جنوب گفت: تا پیش از این فقط برای غذا و دارو می‌توانستیم از کانال مالی اروپا استفاده کنیم اما فولاد نیز در آینده نزدیک از این سیستم بهره خواهد گرفت و پیش بینی می‌کنیم سایر بخش‌ها و صنایع نیز در آینده نزدیک از این سیستم مالی برای مراودات مالی خود استفاده کنند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.