صدرا هنوز ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی عنوان نمود که شرکت صدرا بابت خرید شرکت آذرآب هنوز ۱۰۰میلیارد تومان به دولت بدهکار است. وی همچنین گفت در سال ۸۲ سازمان خصوصی سازی بلوک ۳۵ درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران ۶ سال بعد سهام خود را واگذار کرده اند

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.