شفاف سازی پخش در خصوص برگزاری مزایده

پخش البرز در اطلاعیه ای در خصوص برگزاری مزایده شفاف سازی نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.