شفاف سازی پتایر در خصوص نوسان قیمت سهام

توليدي ايران تاير در اطلاعیه ای در خصوص نوسان قیمت سهام شفاف سازی نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.