شفاف سازی غپینو در خصوص دریافت مجوز افزایش نرخ فروش

صنعتي پارس مينو در اطلاعیه ای در خصوص دریافت مجوز افزایش نرخ فروش شفاف سازی نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.