شفاف سازی غپینو در خصوص تغییر نرخ مواد اولیه

صنعتي پارس مينو در اطلاعیه ای در خصوص تغيير بيش از ۱۰ درصد در نرخ خريد مواد اوليه شفاف سازی نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.