شفاف سازی برکت درخصوص تغييرات درعملكرد شرکتهای تحت کنترل

گروه دارويي برکت طی اطلاعیه ای توضيحاتی در خصوصتغييرات با اهميت در عملكرد شركت های تحت كنترل منتشر نمود. این اطلاعیه به شرح زیر می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.