شرکت گهر زمین معرفی شد

معدن شماره ۳ واقع در منطقه گل گهر در سال ۹۵ به مدت ۲۵ سال به گهر زمین محول گردید. ذخیره سنگ آهن معدن گهر زمین ۶۴۳ میلیون تن می باشد و به صورت معدن روباز در منطقه سیرجان مستقر است. این شرکت در سال ۹۶ با استخراج حدود ۱۶٫۵ میلیون تن سنگ آهن رکوردهای جدیدی را ثبت نموده است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.