شرط بانک های اروپایی برای انجام ساز و کار مالی با ایران

رئیس مجلس از دستور کار ۳ قوه در مورد افزایش سود بانکی و نهایی شدن تقریبی ساز و کار مالی اروپا خبر داد و گفت:بانک های اروپایی شرط گذاشتند باید FATF توسط ایران پذیرفته تا مبادلات بانکی انجام شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.