ریسک سپرده گذاری ارزی رفع شد

محمدرضا پورابراهیمی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که در فضای اقتصادی لازم بود، مدیریت شود، موضوع منابع ارزی است که خارج از نظام بانکی در دست مردم به شکلی نگهداری می‌شود و طبیعتا خروج این مجموعه منابع از دسترس حوزه فعالیت های ارزی کشور می‌تواند عاملی برای نابسامانی در حوزه بازار ارز باشد و از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.