حذف پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن در «مراکز مالیاتی»

در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی، چهار حذف موثر انجام شد که هم برای کارآفرینان و هم برای مردم مهم است. در مورد اول یکی از مهمترین روندهای بروکراتیک در جریان معاملات مسکن مربوط به مالیات بر نقل و انتقال مسکن است که براساس تصمیم جدید وزارت اقتصاد، مقرر شد از این پس نیازی به […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.