تولید ریل “ذوب” تایید شد

اردشیر افضلی، معاون بهره برداری ذوب آهن با اشاره به اقدامات گسترده این شرکت در زمینه کاهش مصرف آب، از تایید تولید ریل “ذوب” توسط راه آهن خبر داد و گفت: به زودی اولین محموله ارسال می شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.