تخصیص ارز به صادرکنندگان متوقف شد

به نقل از انتخاب، بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص ارز به صادرکنندگان را ممنوع و تاکید کرد، تخصیص ارز تنها برای مصارف وارداتی و خدمات صورت میگیرد. بانک مرکزی در بخشنامه ای تخصیص ارز به صادرکنندگان را ممنوع و تاکید کرد، تخصیص ارز تنها برای مصارف وارداتی و خدمات صورت میگیرد. به گزارش تسنیم، […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.