بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ قرارداد بستند

مدیران عامل بانک ملت و گروه صنعتی گلرنگ در راستای ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی، تفاهمنامه ای منعقد کردند. بر اساس تفاهمنامه ای که به امضای محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و مهدی فضلی مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ رسید، سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی از طریق تمرکز بیشتر حساب ها […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.