بانک مرکزی برنامه ای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم؛ زیرا افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانک‌ها را افزایش می دهد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.