بازار سرمایه آماده برای تامین مالی

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه اشتغال و افزایش صادرات از فاکتور های مهم رشد اقتصادی کشور است، عنوان کرد: بازار سرمایه با تسهیل دسترسی بخش مولد اقتصاد به منابع مالی هزینه های تامین مالی را کاهش می دهد و نتیجه آن افزایش اشتغال و حجم صادرات است. دکتر شاپور محمدی، […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.