افزایش تولید نفت روسیه و عربستان

قیمت نفت در روز دوشنبه و با توجه به اخبار مربوط به افزایش تولید نفت از سوی عربستان و روسیه با کاهش مواجه شد. برآورد رویترز نشان داد که تولید نفت عربستان تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز از ماه می افزایش داشته و به ۱۰٫۷۲ میلیون بشکه در روز رسیده و رکوردی را از نوامبر ۲۰۱۶ ثبت نموده است. تولید نفت روسیه نیز از ۱۰٫۹۷ میلیون بشکه در روز در ماه می به ۱۱٫۰۶ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن افزایش یافته است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.