اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک”تبرک۱″

سهام شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک “تبرک۱” در روز دو شنبه مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۶  به روش ثبت سفارش عرضه اولیه می شود. بر این اساس تعداد ۲۲۳,۱۵۰,۴۲۱ سهم از سهام شرکتدر بازار دوم فرابورس عرضه خواهد شد.حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۲,۲۰۰ سهم و دامنه قیمت در ثبت سفارش از مبلغ ۱,۳۳۵ ریال تا مبلغ ۱,۳۹۵ریال می باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.